Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

5वी 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल 2022 जाहीर.. School login / student login ने चेक करा.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी), शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) चा अंतरिम (तात्पुरता ) निकाल सोमवार, ०७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सायं. ०६.०० वाजता www.mscepune.in व https://www.mscepuppss.in या परिषदेच्या संकेतस्थळावर घोषित करण्यात येत आहे. शाळांना आपल्या विद्यार्थ्याचा निकाल त्यांच्या लॉगीनमधून तसेच पालकांना आपल्या पाल्यांचा निकाल संकेतस्थळावर पाहता येईल.


5वी 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक ला टच करा.

शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल 2022

School login Click Here

Student login Click Here


शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरसूची - Click Here

निकाल कसा पहावा Video पहा. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल २ मिनिटांत करा डाउनलोड तो ही आपल्याच मोबाईलवर*

*PDF मध्ये कसा डाउनलोड करावा?*

*Print  कशी काढावी*

*Legel size पेपर कसा घ्यावा?*

*कागद आडवा Horizontal कसा घ्यावा?*
👇गुणपडताळणी कशी करावी? 


विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये दि. 7/११/२०२2 ते 17/१1/२०२2 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक


पेपरकरीता रु. ५०/- याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव वडिलांचे नाव, आईचे नाव, शहरी/ग्रामोण, अभ्यासक्रम इत्यादीमध्ये दुरुस्तीसाठी दि. 17/१1/२०२2 पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत, विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

Post a Comment

0 Comments

close