Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

इ.५वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका पेपर २ ऑगस्ट 2021 व उत्तरपत्रिका ऑगस्ट 2021 pdf मध्ये download करा.

इ.५वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका पेपर २ ऑगस्ट 2021 pdf मध्ये download करा. तसेच उत्तरपत्रिका ऑगस्ट 2021 डाउनलोड करा. 

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी विविध प्रश्नपत्रिकांचा सराव करावा लागतो. अशा नमूना प्रश्नपत्रिका सोडविल्यामुळे  परीक्षेत विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचा अंदाज येतो. परीक्षा सोडविण्यासाठी वेळेचा अंदाज करता येतो. विशिष्ट वेळेमध्ये प्रश्न सोडवण्याची सवय लागते. याचा फायदा बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवताना होते. म्हणून खूप प्रश्नपत्रिका सोडविणे महत्त्वाचे असते. तुम्ही जर भरपूर प्रश्नपत्रिका सोडविल्या तर तुम्ही शिष्यवृत्ती परीक्षेत नक्कीच यशस्वी व्हाल.

इ. 5वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका पेपर 2 सोडविण्यासाठी खालील लिंक ला टच करा.


शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका ऑगस्ट 2021 pdf

मराठी माध्यम इ.५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २इंग्रजी माध्यम इ. ५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २उर्दू माध्यम इ. ५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २


हिंदी माध्यम इ. ५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २


इतर माध्यमांच्या इ. 5वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर 2 ऑगस्ट 2021 च्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी 

ऑगस्ट 2021 Click Here
मराठी माध्यम इ.८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २

SET A        Answersheet


इंग्रजी माध्यम इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २

SET A        Answersheet


उर्दू माध्यम इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २


हिंदी माध्यम इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर २

SET A         Answersheet

इतर माध्यमांच्या इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर 2 ऑगस्ट 2021 च्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी 

ऑगस्ट 2021 Click Here

 

Post a Comment

1 Comments

close