Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

मूळ संख्या | prime numbers | मूळ संख्या 1 ते 100 | मूळ संख्या 1 ते 1000

मूळ संख्या म्हणजे काय? (mul sankhya / prime numbers in marathi) मूळ संख्या 1 ते 100 मध्ये कोणत्या आहेत? याविषयी माहिती जाणून घेऊया. 


मूळ संख्या म्हणजे काय? (mul sankhya / prime numbers in marathi) 

इंग्रजीत prime number म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संख्येला मराठी भाषेत मूळ संख्या असे म्हटले जाते. 

व्याख्या - ज्या संख्येला फक्त 1 किंवा त्याच संख्येने पूर्ण भाग जातो त्या संख्येला 'मूळ संख्या' असे म्हणतात. 

उदाहरणार्थ 1) : 3, तीन या संख्येला फक्त 1 किंवा 3 नेच पूर्ण भाग जातो. म्हणून 3 ही एक मूळ संख्या आहे. 

उदाहरणार्थ 2) : 4, सहा या संख्येला फक्त 1, 2,, आणि 4 ने पूर्ण भाग जातो. म्हणून 4 ही एक मूळ संख्या नाही. 

उदाहरणार्थ 3) : 2, दोन या संख्येला फक्त 1 किंवा 2 नेच पूर्ण भाग जातो. म्हणून 2 ही देखील एक मूळ संख्या आहे. 


मूळ संख्या 1 ते 100 | prime numbers 1 to 100

ज्या संख्येला फक्त 1 किंवा त्याच संख्येने पूर्ण भाग जातो अशा 1 ते 100 मध्ये एकूण 25 मूळ संख्या आहेत. या संख्या पुढील प्रमाणे आहेत.


2, 3, 5, 7, 

11, 13, 17, 19,

23, 29, 

31, 37, 

41, 43, 47,

53, 59, 

61, 67, 

71, 73, 79, 

83, 89, 

97.


1 ते 100 मधील मूळ संख्या ओळखण्यासाठी एक युक्ती

चाचा दोदोती दोदोती दोए याप्रमाणे प्रत्येक 10 ओळीतील संख्या निश्चित करता येईल. 

चा म्हणजे 4, दो म्हणजे 2, ती म्हणजे 3, ए म्हणजे 1


जोडमूळ संख्या, सहमूळ संख्या, सम मूळ संख्या, 1 ते 1000 मधील मूळ संख्या जाणून घ्या - Click Here


मूळ संख्या 1 ते 100 आधारित प्रश्नोत्तरे

प्रश्न - 1 ते 100 दरम्यान एकूण किती मूळ संख्या आहेत? 
उत्तर - 1 ते 100 दरम्यान 25 मूळ संख्या आहेत. ज्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 आहेत.


प्रश्न - सर्वात लहान मूळ संख्या कोणती आहे?
उत्तर - 2 ही सर्वात लहान मूळ संख्या आहे.  


प्रश्न - 1 ते 100 दरम्यान एकूण किती मूळ संख्या सम संख्या आहेत? 
उत्तर - 1 ते 100 दरम्यान 2 ही एकच सममूळ संख्या आहे.


प्रश्न - 1 ते 100 दरम्यान एकूण किती जोडमूळ संख्या आहेत? 
उत्तर - 1 ते 100 दरम्यान 8 जोडमूळ संख्या आहेत. 

Post a Comment

0 Comments

close